PR-25-2-1

Política de dades

East West Company Spain SL a través de la seva Web “www.teashop.com” o qualsevol altre domini o subdomini vinculat a aquesta, i de titularitat de East West Company Spain SL (en endavant, Web TEA SHOP) pot sol·licitar al Usuari certes dades de caràcter personal. Les dades subministrades per l’Usuari restaran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, titularitat de East West Company Spain SL, el qual serà processat amb la fi  de  prestar els serveis sol·licitats per l’Usuari. L’Usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades, necessàries per a la prestació dels serveis pactats.

La informació personal recaptada dels usuaris registrats es emmagatzemada en una base de dades propietat de East West Company Spain SL, que assumeix  les mesures de índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació d’acord amb lo  establert en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i demès legislació aplicable.

Qualsevol Usuari registrat pot en qualsevol moment exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en relació a les seves dades de caràcter personal subministrades a la Web TEA SHOP mitjançant  comunicació escrita dirigida a East West Company Spain SL, carrer Còrsega 329, 7º-3ª, 08037 Barcelona (Espanya); aquesta comunicació també podrà ser realitzada mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la adreça: teashop@eastwestcompany.com.

Qui és el responsable del tractament de les meves dades personals?

El responsable és qui decideix quines dades personals es tracten i amb quines finalitats. A continuació pots trobar les dades de contacte del responsable dels tractaments duts a terme:

Identitat: East West Company Spain, S.L. NIF

Dir. Postal:          EAST WEST COMPANY SPAIN, S.L.

C/ Córcega, nº 329- 7º- 3ª

08037 Barcelona (BARCELONA)

Telèfon: 934342660

Direcció de correu electrònic: teashop@eastwestcompany.com

Delegat de Protecció de Dades: JESUS Mª VELASCO GOMEZ

Contacte DPD: East West Company Spain SL - Córcega 329, 7º-3ª 08037 Barcelona

 

Finalitat del tractament


La finalitat del tractament respon a la pregunta de per a què farà servir el responsable del tractament les meves dades personals.

En aquest sentit, t’informem que la finalitat serà la següent.

D’una banda, i respecte de les dades obtingudes per a la Targeta TeaCard, per poder oferir-te informació sobre els nostres productes i poder aplicar-te descomptes addicionals a les teves compres freqüents. Es tracta d’una targeta de fidelitat, motiu pel qual per poder-te aplicar aquests descomptes cal que tinguem les teves dades personals

D’altra banda, si ens has proporcionat les dades personals en processos de compra dels nostres productes, la finalitat és poder prestar-te els serveis sol•licitats i, concretament, atendre les comandes de compra que els usuaris de la nostra pàgina puguin fer per rebre-la en el lloc d’entrega o domicili corresponent. Es tracta de donar compliment a una relació contractual de compravenda dels nostres productes.

Finalment, si ens has enviat el teu CV en el marc d’algun dels nostres processos de selecció, o lliurement, perquè tens interès a formar part de la nostra plantilla, la finalitat del tractament és procedir a valorar el teu coneixement i experiència professional, i així poder avaluar l’oportunitat d’oferir-te un lloc de feina.

Durant quant de temps conservarem les teves dades?

En el cas de dades proporcionades en el marc de la sol•licitud de la Targeta TeaCard, les dades seran tractades durant el temps necessari per complir amb les promocions per fidelització i volum d’adquisició, i per poder continuar informant-te de les nostres ofertes comercials associades al fet de tenir la targeta esmentada.

Respecte a les dades proporcionades per al subministrament dels nostres productes, es conservaran durant el temps imprescindible per atendre les comandes de compra formalitzades més un temps prudencial de cinc anys per atendre possibles reclamacions contractuals.

En el cas de les dades personals proporcionades en el marc d’un procés de selecció, si finalment no t’incorporessis a l’empresa, les dades s’esborrarien de forma immediata sense que en conservéssim cap, llevat que, de forma expressa, ens autoritzessis a conservar-les durant un temps prudencial de no més d’un any des que vas enviar el CV.

Quina és la legitimació per tractar les teves dades?

Les dades tractades per atendre les comandes de compra dels nostres productes són necessàries per donar compliment al contracte de compravenda corresponent, al qual fan referència els apartats anteriors.


 Si no poguéssim tractar les teves dades, ens seria impossible complir amb les nostres obligacions d’entrega, o d’altres de derivades de l’execució del contracte de compravenda corresponent.


 Alhora, la legitimació per tractar les dades proporcionades per aconseguir la Targeta TeaCard és el teu consentiment exprés a obtenir aquesta targeta.


 Conseqüentment, per poder-te oferir i aplicar descomptes progressius per l’adquisició al llarg del temps dels nostres productes, és necessari que tinguem el teu permís explícit.


 

Finalment, en el cas de dades personals proporcionades en enviar el teu CV, la legitimació obeeix a l’interès legítim del responsable del fitxer de poder trobar ofertes de persones que activament cerquen feina que el puguin interessar.

 

Es cediran les meves dades personals a algun tercer diferent del responsable del tractament?

No, East West Company Spain, SL no té la intenció de comunicar o cedir les teves dades a cap persona aliena a aquesta companyia.


 No obstant això, pot passar que, si així ho estableix una disposició legal o reglamentària, East West Company Spain, SL hagi de comunicar les teves dades a una autoritat judicial, policial o administrativa, entre altres possibles destinataris.


 

Tanmateix, tingues en compte que, en el cas d’adquisicions de productes per mitjà de la nostra pàgina web, sí que cedim dades derivades de la teva navegació a FlyerTech, S.r.l., amb l’objectiu que aquesta empresa, per mitjà de la seva pròpia pàgina web, pugui enviar-te ofertes comercials de productes o serveis d’altres empreses que puguin ser del teu interès.


Aquests productes o serveis tenen a veure amb sectors com la bellesa, la salut, l’esport o l’entreteniment, entre d’altres. Per a més informació, consulta la pàgina web https://www.transactionale.com/privacy.

East West Company Spain SL. habilita a Differenttic, Marqueting& Business S.L, amb NIF: B-65496259 amb adreça a Rambla Exposició, 59, 08800, Vilanova i la Geltrú (Barcelona, Espanya), en qualitat de responsable del tractament, les dades de caràcter personal necessàries per prestar el servei que s’especifica a continuació:

El tractament consistirà en Màrqueting i Comunicació, així com en la gestió de la Base de Dades generada per mitjà dels formularis del web teashop.eu per donar-se d’alta en la recepció de notícies i promocions. Aquesta base de dades està registrada en la plataforma d’enviaments de NewslettersMailchimp

També et comuniquem que la informació derivada de l'ús de les galetes a la nostra pàgina web (pots consultar la nostra pàgina web: Politica de Cookies es cedirà a la plataforma Retargeting Criteo. Aquests servidors de la Web poden detectar de manera automàtica l'adreça IP i el nom de domini utilitzat pels usuaris.

Una adreça IP és un número assignat de manera automàtica a un ordinador quan es connecta a Internet. Aquesta informació permet processar posteriorment les dades per tal d'obtenir mesures només de tipus estadístic amb les quals conèixer el número de visites realitzades a la Web, l'ordre de las visites, el punt d'accés, etc...

Quins són els meus drets com a interessat respecte del tractament de les meves dades de caràcter personal?

Evidentment la legislació et reconeix diversos drets amb relació al tractament de les teves dades personals. Aquests drets són els següents:

-       Dret a sol•licitar l’accés a les teves dades personals.

-       Dret a sol•licitar-ne la rectificació o supressió.

-       Dret a sol•licitar la limitació del seu tractament.

-       Dret a oposar-se al tractament, i

-       Dret a la portabilitat de les dades en qüestió.

Aquests drets es poden exercir de diferents maneres:

-       Mitjançant l’enviament d’una comunicació escrita a l’adreça del responsable del tractament (revisa el punt xx anterior).

-       Mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça teashop@eastwestcompany.com.

-       Mitjançant una trucada telefònica al número  934 342 660. 

 

En qualsevol d’aquests casos, i amb l’objectiu de preservar degudament les teves dades personals, haurem de confirmar la teva identitat, ja sigui demanant-te una identificació o bé una confirmació d’alguna de les teves dades personals.

A més, tingues en compte que pots presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades amb relació a l’exercici dels teus drets esmentats més amunt en el supòsit que consideris que no hem procedit a donar la resposta adequada a la teva sol•licitud.